#Sever 1#Sever 2
Bố dượng bắt được con gái đang ăn vụng trong bếp cái kết

Bố dượng bắt được con gái đang ăn vụng trong bếp cái kết

0 0 votes

Nội dung phim

Nhắc đến người bố dượng là nhắc đến những tháng ngày mình sống trong khổ cực mình không nghĩ là đời mình lại có thể gặp những khó khăn như vậy ấy các bạn ạ, người bố dượng đã làm điều ấy cho mình khiến mình một người con gái đang tuổi lớn đang tuôi ăn tuổi chơi giờ lại thành ra như này đấy các bạn ạ, nhiều khi nghĩ cũng thấy nhục lắm chứ nhưng biết làm sáo được bây giờ, đời mình số kiếp mình đã như vậy rồi mình có cố gắn thì nó cũng như thế mà thôi không thể thay đổi khác được ấy ạ, đó là điều mà chắc chắn là mình cũng chẳng thể muốn được ấy chứ nhỉ

Diễn viên tham gia phim

N/A